EOR kodas

Eori kodo naudojimas buvo įteisintas 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.312/2009

Fiziniams ar juridiniams asmenims, ketinantiems vykdyti veiklą, reglamentuotą muitinės teisės aktų, turi būti suteiktas ekonominių operacijų vykdytojo kodas (EORI kodas). Muitinės tarpininkas UAB „LITORALĖ“ registruoja fizinius ir juridinius asmenis Muitinės prievolininkų registre. Asmeniui sutiktas kodas Muitinės prievolininkų registre (EORI kodas) pripažįstamas visų valstybių narių muitinės įstaigose tvarkant muitinės formalumus ir vykdant kitą veiklą, reguliuojamą muitinės teisės aktų.

Dažnai kylantis klausimas dėl apskaičiuotų muitų ir kitų muitinės administruojamų mokesčių sumokėjimo.

Tesės į mokėjimo atidėjimą neturintys asmenys deklaracijoje apskaičiuotus muitus ir mokesčius gali sumokėti dviem būdais:

grynais pinigais muitinio įforminimo metu;

ar išankstinio mokėjimo pavedimu.

Norintiems turėti teisę į mokėjimo atidėjimą reikia :

pateikti muitinei garantiją, užtikrinančią mokėtinų muitų ir mokesčių sumokėjimą. (Banko įstaigos arba draudimo įmonės garantijos dokumentą).

Muitinės tarpininkas UAB „LITORALĖ“ yra sudariusi bendradarbiavimo sutartis su draudimo kompanijomis ir įmonėms išduodamos vienkartinės garantijos,importo ir tranzito procedūroms

Muitinės administruojami importo bei eksporto muitai ir kiti mokesčiai turi būti mokami į Muitinės departamento (įmonės kodas 188656838) surenkamąsias sąskaitas:

  1. LT374010042400369573 AB „DNB bankas“, kodas 40100, SWIFT kodas AGBL LT 2X;
  2. LT247300010088955705 AB „Swedbank“, kodas 73000; SWIFT kodas HABALT22;
  3. LT057230000000120012 UAB „Medicinos bankas“, kodas 72300. SWIFT kodas MDBALT22;

Nuo 2013 m. kovo 1 dienos Lietuvos PVM mokėtojai apskaičiuotas importo PVM bus įskaitomas (sumokamas) Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (VMI)