Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka atvykstant iš trečiųjų šalių, ar iš kitų ES valstybių narių arba išvykstant į jas

Kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies ar išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į trečiąją šalį ir gabenantis ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta), privalo (be atskiro muitinės pareigūno reikalavimo) pateikti užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą.

Kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės arba išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į kitą ES narę muitinės pareigūnui pateikus Grynųjų pinigų deklaravimo formą ir pareikalavus, privalo raštu deklaruoti gabenamą 10 000 eurų (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta)  viršijančią grynųjų pinigų sumą.

Kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies ar išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į trečiąją šalį ir gabenantis ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta), privalo (be atskiro muitinės pareigūno reikalavimo) pateikti užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą.