Intrastato ataskaitų pateikimo grafikas 2018 metams

Susiformavus bendrai Europos Sąjungos rinkai, buvo įdiegta ir nauja duomenų surinkimo sistema, pavadinta INTRASTAT.

INTRASTAT tikslas yra teikti informaciją apie prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių. INTRASTAT ataskaitas privalo teikti PVM mokėtojai.

Nuo 2006 metų Muitinės tarpininkas UAB „Litoralė“ yra prisijungusi prie „INTRASTAT“ ataskaitų surinkimo ir apdorojimo sistemos IDAIS.

Suvedami duomenys apie įmonės įvežtas ir išvežtas prekes.

INTRASTAT duomenys suderinami su buhalterine ataskaita.

Dokumentus, suruoštus INTRASTAT ataskaitoms, atvykstame pasiimti iš įmonės buhalterijos.

Intrastato ataskaitų pateikimo grafikas 2018 metams

Ataskaitinis mėnuo Ataskaitos teikiamos iki
Sausis Vasario 12 d.
Vasaris Kovo 15 d.
Kovas Balandžio 14 d.
Balandis Gegužės 13 d.
Gegužė Birželio 14 d.
Birželis Liepos 15 d.
Liepa Rugpjūčio 12 d.
Rugpjūtis Rugsėjo 14 d.
Rugsėjis Spalio 14 d.
Spalis Lapkričio 15 d.
Lapkritis Gruodžio 14 d.
Gruodis 2019 m. sausio 13 d.

Intrastato atskaitos teikiamos mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 10 darbo dienos

Prekybos prekėms tarp valstybių narių statistiniai duomenys yra renkami vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m.kovo 31 d. Reglamentu (EB) Nr.638/2004 ir Komisijos 2004 m.lapkričio 18 d. Reglamentu (EB) Nr.1982/2004 iš dalies pakeistas reglamentais (ES) Nr.96/2010 Intrastato sistemos tikslas yra tiesiogiai iš įmonių rinti duomenis apie prekybos srautus tarp Europos Sąjungos šalių narių. (www.cust.lt