EOR kodas

Eori kodo naudojimas buvo įteisintas 2009 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr.312/2009 Fiziniams ar juridiniams asmenims, ketinantiems vykdyti veiklą, reglamentuotą muitinės teisės aktų, turi būti suteiktas ekonominių operacijų vykdytojo kodas (EORI kodas). Muitinės tarpininkas UAB „LITORALĖ“ registruoja fizinius ir juridinius asmenis Muitinės prievolininkų registre. Asmeniui sutiktas kodas Muitinės prievolininkų registre (EORI kodas) pripažįstamas visų valstybių narių muitinės įstaigose …

Intrastato ataskaitų pateikimo grafikas 2018 metams

Susiformavus bendrai Europos Sąjungos rinkai, buvo įdiegta ir nauja duomenų surinkimo sistema, pavadinta INTRASTAT. INTRASTAT tikslas yra teikti informaciją apie prekių srautus tarp Lietuvos ir kitų Europos Sąjungos valstybių. INTRASTAT ataskaitas privalo teikti PVM mokėtojai. Nuo 2006 metų Muitinės tarpininkas UAB „Litoralė“ yra prisijungusi prie „INTRASTAT“ ataskaitų surinkimo ir apdorojimo sistemos IDAIS. Suvedami duomenys apie įmonės įvežtas ir išvežtas prekes. …

Grynųjų pinigų deklaravimo tvarka atvykstant iš trečiųjų šalių, ar iš kitų ES valstybių narių arba išvykstant į jas

Kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš trečiosios šalies ar išvykstantis iš Lietuvos Respublikos į trečiąją šalį ir gabenantis ne mažesnę kaip 10 000 eurų grynųjų pinigų sumą (arba ją atitinkančią sumą kita valiuta), privalo (be atskiro muitinės pareigūno reikalavimo) pateikti užpildytą ir pasirašytą Grynųjų pinigų deklaravimo formą. Kiekvienas asmuo, atvykstantis į Lietuvos Respubliką iš kitos ES valstybės narės arba …

Kur galima sužinoti importuojamų prekių kodus bei muitus?

  Norintys sužinoti prekių kodus pagal kombinuotąją nomenklatūrą informacijos turėtų ieškoti  www.cust.lt arba pasinaudoti Lietuvos Respublikos integruotu tarifu (LITAR) http://litarweb.cust.lt/taric/web/main_LT,  kur rasite informaciją apie ES muitus ir nacionalinius mokesčius bei kai kuriuos importo ir eksporto draudimus ir apribojimus. Apibendrintą informaciją apie ES taikomas tarifinio ir netarifinio reguliavimo priemones galima rasti ir TARIC duomenų bazėje http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=lt  

Kokiai muitinės procedūrai reikalinga vienkartinė garantija?

Garantija importo muitinės procedūrai suteikia galimybę klientui nemokėti importo mokesčių iš karto, pasinaudojant mokėjimo atidėjimo teise. Garantija(laidavimas)tranzito procedūrai naudojama pervežant muitinės prižiūrimas prekes iš vienos muitinės įstaigos į kitą, garantuojant tranzito procedūros prievolių įvykdymą (prekių pristatymą nustatytu laiku į paskirties muitinės  įstaigą).

Muitinės deklaracija

Muitinės deklaracija – nustatytos formos ir nustatytu būdu atliekamas veiksmas, kuriuo asmuo pareiškia savo pageidavimą, kad prekėms būtų įforminta  muitinės procedūra. Muitinės deklaracija pateikiama: raštu,žodžiu arba bet kuriuo kitu veiksmu. Asmuo, norintys deklaruoti prekes muitinei raštu, dažniausiai naudojasi muitinės tarpininko paslaugomis.

Į kokį muitinės tarpininką kreiptis geriausia?

Kiekvienas klientas, ieškodamas partnerių,  patikimam bendradarbiavimui, nuolat susiduria su problema: kurią iš daugelio savo paslaugas siūlančių kompanijų pasirinkti partnerystei? Todėl kreipkitės į tuos ,kurie  visais būdais stengiasi  suteikti aukščiausią paslaugų kokybę, bei   vertina savo klientus. Mūsų klientai – organizacijos, kurios brangina savo ir savo klientų laiką.